MOTOASIST

je jedinečný systém zahrnující GPS lokalizaci, zabezpečení, telematické a asistenční služby pro motocyklisty pod neustálým dohledem dispečinku.


Je určen pro motocykly, skútry, motorové trojkolky a čtyřkolky.

01

// GPS lokalizace
// Zabezpečení motocyklu

02

// Telematické služby
// Technická a administrativní asistence

03

// Vše pod neustálým dohledem
dispečinku ASA

Bezpečnost motocyklisty

RYCHLOST VYHODNOCENÍ NEHODY A ČAS PŘÍJEZDU POMOCI JSOU V KRITICKÝCH SITUACÍCH KLÍČOVÉ, NEJEDNOU MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOT.

Základem systému MOTOASIST je malé voděodolné GPS/GPRS zařízení, které snímá online polohu motocyklu. V zařízení je integrovaný snímač nárazu a trojosý senzor přetížení, který dokáže vyhodnotit kolizi motocyklu a tuto informaci automaticky zaslat na non-stop dispečink ASA*.

Následně pracovníci dispečinku ASA okamžitě kontaktují uživatele a v případě potřeby bezodkladně vyšlou pomoc na přesně lokalizované místo.

Pokud uživatel na volání dispečinku nereaguje, například v případě těžkého zranění, pomoc bude vyslána automaticky na přesně lokalizované místo, takže záchranné složky neztratí důležitý čas hledáním místa nehody.

MOTOASIST rovněž v režimu střežení pomůže zabezpečit motocykl proti odcizení.

Bezpečnost
motocyklu

Systém MOTO ASIST poskytuje i zabezpečení motocyklu.
Uživatel si pomocí mobilní aplikace zvolí režim střežení, ve kterém systém vyhodnocuje:

// Otřesy (shození motocyklu ze stojanu)
// Nastartování motoru
// Pohyb motocyklu
// Aktivaci poplachu z motoalarmu
// Pokles napájecího napětí
// Odpojení od napájení (sabotáž)

V případě detekce některé z událostí systém automaticky informuje uživatele pomocí mobilní aplikace a předá informaci na pracovníky dispečinku ASA,
kteří kontaktují uživatele a pokud se jim nepodaří s uživatelem spojit, přivolají na přesně lokalizované místo policii.

pro více informací VYPLŇTE prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

    NON-STOP hotline 24

    24 hodin / 7 dní v týdnu

    +420 577 22 22 33

    V případě zjištění problémů s monitorovacím zařízením MOTOASIST nebo problémů s dostupností služby se můžete obrátit na naše pracovníky.